SHOPPA NU. BETALA SENARE KLARNA

Fraktpolicy

Leverans och transport

6,1
Varor i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inte annat avtalats särskilt (t.ex. vid bokning av varor som inte finns i lager), sker leveransen senast 30 arbetsdagar från den tid då Omppu bekräftade beställningen skriftligen genom orderbekräftelsen. Mer information om Omppu leverans av varor och leveransvillkor finns här.

6,2
Varornas förväntade leveranstid anges i orderbekräftelsen, vid kassan och / eller på den aktuella produktsidan på sajten. Om inte annat avtalats specifikt och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att avbryta inköpet.

6,3
Om paket ska lösas in måste du göra det inom den tid som anges i meddelandet. Paket ska normalt samlas in personligen med giltigt ID och ordernummer. Du får alltid en anmälan som visar var och när paket ska hämtas. Anmälan kan göras via e-post, vanlig post och om du har angett ett mobilnummer, även via telefon eller SMS. Om du inte hämtar paketet har Omppu rätt att ta ut en avgift på 149 kronor

7. Ångerätt

7,1
Vid köp av varor på webbplatsen gäller en 14 dagars avbeställningsrätt alltid i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att anmäla Omppu detta inom 14 dagar från när du eller din representant mottog de beställda varorna (återkallandetiden).

7,2
Ångerrätten gäller inte följande typer av varor:

(EN)
varor som har tillverkats enligt dina instruktioner eller som annars har fått en särskild personlig beröring;

(B)
varor med brutna sälar som inte kan returneras på grund av hälso- eller hygienskäl (t.ex. underkläder, badkläder och liknande produkter, eller

(C)
ljud eller hörlurar (t.ex. en högtalare) med bruten tätning.

7,3
I samband med en order för varor för vilka ångerrätten inte gäller får du tydlig information om detta. Om en produkt har förseglats, får du inte bryta förseglingen om du vill utnyttja din ångerrätt. Rätten att ångra upphör därför när du sönder tätningen.

7,4
Om du vill avbryta inköpet måste du skicka ett tydligt och tydligt meddelande till Omppu på det sätt som anges här innan återkallandet upphör. Du måste ange ditt namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på objektet i meddelandet. Om du inte vill använda ovanstående alternativ i meddelandet kan du använda standardformuläret för att utnyttja den ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7,5
Vid utövandet av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter att du har mottagit varan och under returfrakten. Varorna måste återlämnas inom 14 dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten lämnades till Omppu. Produkten ska skickas välförpackad, i gott skick och i originallåda. Returer måste göras till Omppu enligt de metoder och instruktioner som anges på webbplatsen, hittar du dessa här.

7,6
Ibland kan Omppu erbjuda gratis avkastning för vissa varor. Om fri retur gäller, visas den från den aktuella produktsidan på sajten.

7,7
När du avbryter ditt köp betalar Omppu det belopp som du betalat för varan, inklusive fraktkostnader. Undantag gäller för eventuella extra fraktkostnader som ett resultat av att välja en annan leveransmetod än den standardleverans som Omppu erbjuder. Vid återbetalning av en del av ordern återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Omppu rätt att dra av en summa som motsvarar varans avskrivning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan avskrivning beror på det faktum att du har hanterat varor i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att bestämma dess egenskaper eller funktion.

7,8
Omppu kommer att betala tillbaka beloppet så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter det att Omppu mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Omppu kan dock vänta med återbetalningen tills Omppu har mottagit varorna eller Du har visat att varorna har returnerats, t.ex. genom ett inlämningsbevis. Återbetalningen kommer att göras till dig via det betalningsalternativ du valde, förutsatt att inget annat har överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. GARANTI OCH KLAGOR

8,1
Några av Omppu varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantiperiod och särskilda garantibetingelser för varje produkt finns på webbplatsen eller i dessa villkor. Garanti för varor täcker endast originala tillverkningsfel och därmed inga fel som uppstår under eller efter en separat förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnad, uppgradering eller annan konfiguration av produkten. Din beställningsbekräftelse gäller som garantiintyg.

8,2
Garantin omfattar varor som är felaktiga enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. En kund som vill göra ett giltigt fel i de beställda varorna måste kontakta Omppu så snart som möjligt efter att felet har upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Klagomål som gjorts inom två månader från det att du upptäckte felet anses alltid ha lämnats in i tid. Du har 3 års garanti på varor som köpts på webbplatsen.

8,3
Omppu står för returleverans för godkända klagomål.

8,4
När klagomålet återlämnas och klagomålet godkänns kommer OMS & BROTHER DESIGNS att kompensera dig i enlighet med gällande lagstiftning om konsumentskydd. Omppu strävar efter att göra detta inom 30 dagar från det att Omppu mottog klagomålet, men det kan ta längre tid beroende på produktens art. Omppu förbehåller sig rätten att vägra ett klagomål om det visar sig att produkten inte är inkorrekt enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd. I händelse av klagomål följer Omppu riktlinjer från General Klagenämnden www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. LÄNKAR

Omppu kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Omppu kontroll, och webbplatser utanför Omppu kontroll kan länka till webbplatsen. Även om Omppu försöker se till att Omppu endast länkar till webbplatser som delar Omppu personuppgifter och säkerhetsbestämmelser i enlighet med integritetspolicyen, är Omppu inte ansvarig för skyddet av personuppgifterna eller personuppgifterna information som du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör vara försiktig och läsa personuppgifterna för den aktuella platsen.

10. FORCE MAJEURE

Omppu är inte ansvarig för förseningar som orsakas av omständigheter som Omppu inte har kunnat kontrollera, till exempel generell arbetskonflikt, krig, brand, blixtnedslag, terroristattack, ändrade regeringsföreskrifter, tekniska problem, fel i el / telekommunikation / dataanslutningar eller annan kommunikation och fel eller förseningar av tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges här. Dessa omständigheter ska utgöra grund för undantag, vilket medför undantag från skador och andra sanktioner. Om en sådan situation skulle uppstå kommer Omppu att informera dig i början och delvis i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten har varit längre än två månader har både dig och Omppu rätt att avbryta köpet med omedelbar verkan.

11. ÄNDRINGAR TILL VILLKOREN

Omppu förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Alla ändringar i dessa Villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller när du besöker webbplatsen) eller 30 dagar efter att Omppu har informerat dig om ändringarna. Omppu rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar av villkoren.

12. INVALIDITET

Om en behörig domstol, myndighet eller skiljedom finner att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar, skall bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara i kraft och verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Bestämmelserna som deklareras ogiltiga eller otillåtbara kommer att ersättas med relevant juridisk vägledning och rådgivning.

13. GÄLLANDE LAG OCH DISPUTER

13,1
Tvister bör i första hand lösas i konsensus efter diskussion med Omppu kundtjänst.

13,2
Om en tvist inte kan lösas i överensstämmelse med Omppu kundservice, kan du som kund kontakta ARN (General Complaints Board) för mer information på www.arn.se. Du kan också skicka in klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du kan hitta via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du skickar ett klagomål via denna plattform skickas ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Denna tvistlösningsorganisation kontaktar oss sedan och försöker lösa tvisten utan att störa domstolen.

I händelse av tvist följer Omppu beslutet från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13,3
Tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i enlighet med punkt 13.2 ovan eller slutligen av den allmänna domstolen.

Dessa villkor har fastställts av Omppu 2020-01-03

svenska
svenska