OSTA NYT. Maksa myöhemmin

Toimituskäytäntö

Leveransin kuljetusalus

6,1
Varor i lager levereras-det inom det antalin arbetsdagarin anges på webbplatsen. Om in avtalats (t.ex, vid bokning av :n varor som inte finns i lager), sker leveransen senast 30 arbetsdagar från den tid då Omppu bekräftade bestallningen skriftligen-genom orderbekräftelsen. Mer informaatio om Omppu leverans av varor och leveransvillville finns här.

6,2
Varornas förväntade leveranstid anges i orderbekräftelsen, David kassan och/eller på den aktur produktsidan på sajten. Om inte at avtalats erikois och en leverans tar 30 arbetsdagar och och detta inte beror på kaivaa som kund har du rätt att avbrtan inköpet.

6,3
Om paket ska lösas in måste du göra det inom som anges i meddelandet. Paketti-skaetti-Samlas yksilöllisissä gidtigt-tunnuksella och ordernummer. Du får alltid en anmälan som visar var och när paket ska Anmälan kan göras E-postin kautta, vanlig postoch om du har angett ett mobilnummer, även telefon eller SMS: n kautta. Om du inte du tratar de la du travato teuti, s. O. O. O.

7. Visio

7,1
Vid köp av varor på webbplatsen gäller en 14 Dagars avbeställningsrätt alltid i valaisee med gällande l' édéliciddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom, s. Anmäla Omppu detta in om 14 Dagar från när de beställda varorna (återkallandetiden).

7,2
Ångerrätten gäller inte foppiande typer/av varor:

FI)
Varor som -tillverkats enligt dina iniluutnantti eller, s. Annars har fått en skild personlig beröring;

B)
Varor med brutna sälar in som returneras på grund av amneskäl (t.ex, underkläder, badkläder och liknande produkter, eller)

C)
Ljud eller hörlurar (tex, en högtalare) med bruten tätning.

7,3
I samband med en tilata för varor för vilka ångerrätten inte gäller får du tydlig tietoja om detta. Om en produkt har förseglats, får du inte brite förseglingen om du vill utnyttja din ångerrätt. Sönder du sönder tätningen, sönder därför därför

7,4
Om du vill avbrytan inköpet måste du skicka ett tydligt och tydligt meddelande kunnes Omppu på det sätt :n sätkät här endåterkallandet täydennys. Du måste Ditt namn, adress och annan tärkeää tietoa, t.ex. Ordernummer, fakturanummer och på. Om du inte vill använda ovanstående generdelandet al du använda Standardformuläret för att utnyttja den ångerrätt som Konsumentverket (se www.konsumentverket.se)

7,5
Vid utövandet av ångerrätten betalar du returge och ansvarar för varans skick efter att du har mottagit Varorna måste återúnas inom 14 Dagar från det att meddelandet om utnyttjande av ångerrätten in Omppu. Produkten skikkas välförpakkad, I gott skick och i originallåda. Valmistaja måste göras, kunnes Omppu enligt de der och instruktori på webbplatsen, hittar du dessa här.

7,6
Ibland an Omppu Erbjuda gratis avkastning för Varor. Om fri retur gäller, viisumit den från den aktur produktsidan på sajten.

7,7
När du avbryter, ditt köp betalar Omppu det du betalat för, inklusiivinen helvetin kostnader. Undantag gäller för eventkostnader som -yhtiö, joka johtaa av att välja fi annan leveransmetod in den Standardleverans som Omppu Erbjuder. Vid återbetalning av en del av ordern återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp uk som Omppu rätt att mål va motsvarar varans avskrivning, om och i den mån sådan avskrivning beror på det ym. V. På det för är, s. S. S. S. S.

7,8
Omppu kommer att betala tillbaka Beloppet så snart som möjligt, miehet senast 14 Dagar efter det Omppu mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Omppu kanppu, laitto med återbetalningen tills Omppu har mottagit varorna eller Du har visat att varorna har returnerats, t.ex. Genom ett inetta ningsbevis Återbetalningen, kommer att göras, kunnes kaiva on saatu selville, - kun on kyse salternativ du Valdesta, förutsatt att inget -yhtiö, jolla on t-ar-det finns estää för sådan återbetalning.

8. GARANTIO KLAGOR

8,1
Några av Omppu varor kan omfattas av garanti. Informaatio iltaisin garantikuukautisoch skilda garantibetingelser för varje produkt finns på webbplatsen eller i dessa huvili. Garanti för Varor täcker täcker endast alkuperäisala tillverkningsfel och därmed förändring av: n (förändring av) ja "såsom ombyggnad" -yrityksen (såsom ombyggnad) alla olevan förändring av: n (såsom ombyggnad) förändår (förändring av). Din bestallningsbekräftelse gäller som garantiintyg.

8,2
Garantinomfattar Varor som är felaktiga enligt gällande lagstiftning om déjenskydd. Kund göra göra t Giltigt Fl de beställda varorna måste à la Omppu så snart van möjligt efter att felet har upptäckts kautta de la de la du tratuppgimuodonmuuttaja somat på webbplatsen. Klagomål som gjorts inom -två månader från det fån det att du upptäckte anses alltid ha nats in tid. Du har 3 års garanti på varor kuplat på webbplatsen.

8,3
Omppu står för returleverans för godelda klagomål.

8,4
När klagomålet återfernas och klagomålet kommer OMS & BROTHER DESIGNS att: n omistuksellinen gällande lagstiftning om déloydning om déveltning. Omppu strävar efter, göra detta inom 30 dagar från det det Omppu mottog klagomålet, miehet, jotka ovat kangårdre tid beroende på taidemia. Omppu förbehåller sig rätten att vägra t klagomål om det silar sig att är inte inkorrekt enligt gällande lagstiftning om déveltkydd. I händelse av klagomål fjöer Omppu riktlinjer från General Klagenämnden www.arn.se. Mer Information finns på www.konsumentverket.se.

9. EI KOSKAAN

Omppu kanppu länka andra Webbplatser som ligger utanför Omppu kontroll, och Webbplatser utanför Omppu kontroll, länka, kunnes kuplasti on olemassa. Även om Omppu försöker, kunnes att Omppu endast länkar, kunnes Webbplatser somppu personppu personuppfestammelser i valaisee med integritetspolitiikkojeni, är Omppu för skyddet av personuppgifterna eller personuppgifterna eller uksendahåller på andra Webbplatser. Du bör vara försiktig och läu personuppgifterna för den aktuplatsen.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Omppu är inte inte för förseningar som orsakas av omständigheter som Omppu in kontrollera, kunnes eksempel generell arbetsitava, krig, blixtnedslag, terroristisoti, ändrade regeringsföreskrifter, fel i el/telekommunikation/dataanslutningar eller förseningar ELLverantörer på grund av omständigheter som anges här. Dessa omständigheter ska utgöra grund för undantag, vilkku medför undantag från skador och andra. Om en sådan tilanneraportti, kommer Omppu Omppu att början och delvis delvis, av tiden för den akvaaratilanne. Om omständigheten har varit längre än två månader har både kaivavat Och Omppu rätt att avbrytan, med omedelbar verkanin.

11. ÄNDRINGAR KUNNES KYLÄKORI

Omppu förbehåller, sig rätten att, ändra Dessa villahuvila. Alla ändringar i dessa Villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har hyväksyttäviä kyläkoreja (i samband med ett t kös kös kös köp er när du besöker webbplatsen) eller 30 Dagar efter att Omppu har informerat kaivaa om ändringarna. Omppu rekommenderar telakka, ddu håller, - kaivavat på webbplatsen regelbundet för att vara medveten om evenettä ängingar av kyläkoren.

12. INVALIDITET

Jos toimivaltainen tuomioistuin, viranomainen tai välimiesmenettely toteaa, että jokin näiden Ehtojen säännös on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen säännös ja kaikki muut säännökset ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Säännökset, jotka on julistettu mitättömäksi tai jätettävä tutkimatta, korvataan asiaa koskevilla oikeudellisilla ohjeilla ja neuvoilla.

13. NYKYINEN OIKEUS JA TOHTORINTUTKINNAT

13,1
Riidat tulee ensisijaisesti ratkaista yhteisymmärryksessä Omppu Asiakaspalvelun kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

13,2
Jos riitaa ei saada ratkaistua Omppun asiakaspalvelun mukaisesti, voit asiakkaana ottaa yhteyttä Arniin (Yleisten valitusten lautakunta) lisätietoa www.arn.se. Voit myös tehdä kanteluja suoraan verkossa Euroopan komission riitojenvälitysalustan kautta, joka löytyy seuraavasta linkistä http://ec.europa.eu/consumers/odr. Jos teet valituksen tämän alustan kautta, asiasi lähetetään automaattisesti toimivaltaiselle kansalliselle riitojenratkaisuekkeelle. Tämän jälkeen tämä riitojenratkaisujärjestö ottaa meihin yhteyttä ja yrittää ratkaista kiistan tuomioistuinta häiritsemättä.

Riitatilanteessa Omppu noudattaa ARN:n tai vastaavan riitojenratkaisuelimen päätöstä.

13,3
Näiden ehtojen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat tulkitaan Ruotsin lainsäädännön mukaisesti ja ratkaistaan edellä olevan 13.2 kohdan mukaisesti tai lopuksi unionin yleinen tuomioistuin.

Nämä ehdot on laatinut Omppu 2020-01-03

Suomi
Suomi